Her på siden kan du finde de danske spilleregler til alle vores quizspil og andre spil, som vi har lavet til Box Quiz. Her er spilleregler til:

  • Quizspil på dansk fra Box Quiz
  • Talknuseren
  • 3 på tid
  • Grubleren
  • Anagram
  • Minibingo
  • Cuties
  • Box Quiz Brætspillet
  • Room

SPILLEREGLER TIL QUIZSPIL FRA BOX QUIZ

Regler for hold
Inddel jer i små hold og læs op på skift. Taberholdet (dem med færrest points) skal fx rydde af eller tage opvasken. Forkert svar giver minuspoint.
Svartid: 30 sekunder

60 sekunders quiz
Spørgsmålene læses op på skift, og den der har flest rigtige svar (forkerte svar trækker fra) på 1 minut vinder den lille præmie, der spilles om. Kun fantasien
sætter grænser!

Points
Hvert rigtigt svar giver 1 point. Personen som svarer rigtigt beholder kortet.

Variation: Dobbelt op
Ved rigtigt svar kan points overføres til næste runde og give dobbelt op + 1 point for det nye rigtige svar. Ved forkert svar tabes hele pointpuljen.

SPILLEREGLER TIL TALKNUSEREN, 3 PÅ TID, GRUBLEREN FRA BOX QUIZ

Find papir og blyant frem. Spørgsmålet læses op og kortet gives evt. til den, der skal svare, så spørgsmålet kan nærlæses. Aftal svartid fx 1 minut og tag tid. Hvert
rigtigt svar giver 1 point.

Regler for hold
Inddel jer i små hold og læs op på skift. Aftal svartid. Taberholdet skal fx rydde af eller tage opvasken. Rigtigt svar giver 1 point. Forkert eller intet svar giver minuspoint.

Speed-regler
Aftal svartid, fx 3 minutter. Spørgsmålene læses op for én person ad gangen. Rigtigt svar: 2 points. Forkert svar: Minus 2 points. Pas: Minus 1 point. Nå så mange spørgsmål som muligt. Den med flest points vinder speed-runden.  

SPILLEREGLER TIL ANAGRAM FRA BOX QUIZ

Ledetråden og anagrammet læses op. Kortet gives evt. til den, som skal svare, så anagrammet kan nærlæses. Der bør være papir og blyant til rådighed. Aftal evt. svartid fx 1 minut og tag tid. Hvert rigtigt svar giver 1 point. Evt. andet korrekt svar giver 2 points.

Regler for hold
Inddel jer i små hold og læs op på skift. Aftal evt. svartid fx 30 sekunder og hav papir og blyant klar. Tag tid. Taberholdet skal fx rydde af eller tage opvasken. Forkert eller intet svar giver minuspoint.

SPILLEREGLER TIL MINI BINGO FRA BOX QUIZ

Klip brikkerne ud efter de stiplede linjer. Oplæseren skal have brikkerne med tal. Spillerne skal dele brikkerne med BOX QUIZ mellem sig. Oplæseren læser det første tal. Hvis en spiller har dette tal, lægges en BOX QUIZ-brik over. Fortsæt på denne måde, til en spiller råber RÆKKE! Oplæseren kontrollerer de tildækkede tal i rækken. Herefter spilles der, til en spiller har en hel plade.

Vinderen
Vinderen er den spiller, som først har en hel plade, hvor alle tal er dækket til med BOX QUIZ-brikker.

REGLER TIL CUTIES FRA BOX QUIZ

Alder: 5-99 år
Antal spillere: 2-4 spillere
Spilletid: 15-20 minutter

Spillets forløb: Alle kort blandes, og hver spiller får 6 kort. Resten af kortene lægges ud på bordet med billedsiden nedad. Den yngste spiller begynder og spørger en medspiller fx  ‘Be’ om alle dine 2’ere’. Hvis medspilleren har nogen 2’ere, skal han/hun aflevere alle sine 2’ere til spørgeren, som nu må spørge samme eller en anden medspiller om samme eller nogle andre kort. Hvis spilleren IKKE har kortet, siger han/hun CUTIES, og så skal spørgeren tage et kort i bunken på bordet. Turen går nu videre til næste spiller, som skal spørge. Når man har 4 kort med samme tal og kæledyr, har man et stik. Spillerne fortsætter med at spørge på skift, indtil der ikke er flere kort på bordet. Den spiller, som har fået flest stik, har vundet.

Tip! Når man spiller med mindre børn, kan man lade dem spørge om kæledyrene, hvis de endnu ikke er helt fortrolige med tallene.

Spil KRIG MED KÆLEDYR (stadig Cuties)

Alle kort blandes og fordeles ligeligt mellem spillerne. Hver spiller lægger sine kort i en bunke foran sig med billedsiden nedad. Hver spiller vender nu det øverste kort i sin bunke samtidig, og den spiller, som har det højeste kort, får stikket. Hvis 2 eller flere kort har samme dyr, råber spillerne med ens kort det dyr, som er på kortene fx HUND! eller KAT! eller MARSVIN! Den spiller, som råber kæledyret først, får alle vendte kort på bordet, og spillet fortsætter.

Vinderen er den, som har alle kortene til sidst.

Spilleregler til Box Quiz Brætspillet

MÅLET MED BOX QUIZ BRÆTSPILLET
At være den første spiller, som kommer sin egen bane rundt ved at svare rigtigt på spørgsmålene i BOX QUIZ’erne og i mål på BOX QUIZ-feltet i midten af spillepladen.

FORBEREDELSE TIL BOX QUIZ BRÆTSPILLET
Placer spillebrættet på bordet, så alle spillere kan nå det. Hver spiller vælger en bane og sætter sin sorte spillebrik på START. Der spilles efter tur i retning med uret.

Hver spiller skal have 1 stk. Kloge Åge-kort og 1 stk. Bytte Bytte Købmand-kort.

TERNINGEKORT OG BOX QUIZ-emner
Der spilles med minimum 4 og max 6 forskellige aktive BOX QUIZ-emner, som fordeles mellem spillerne evt. ved lodtrækning. Terningebrikkerne fordeles ligeledes mellem spillerne og knyttes til det BOX QUIZ-emne, hver spiller har fået og dermed skal læse spørgsmål op fra. Hvis der spilles med flere BOX QUIZ-emner, end der er spillere, må nogle spillere have flere end 1 terningekort og mere end 1 BOX QUIZ. Har man flere end 6 BOX QUIZ-emner til rådighed, kan de komme i spil ved hjælp af BYTTE BYTTE KØBMAND-kortene (se afsnittet om BYTTE BYTTE KØBMAND-kort). Hvis der spilles med færre end 6 BOX QUIZ-emner, og 1 eller 2 terningekort dermed ikke er i brug, har spillerne max 3 forsøg i hver tur til at slå et aktivt BOX QUIZ-emne, som ikke er deres eget.

SPILLETS GANG
Den yngste spiller starter og kaster terningen. Spilleren skal nu have et spørgsmål fra den BOX QUIZ, som terningen viser. Man kan ikke få spørgsmål fra sin egen BOX QUIZ, men må slå igen, hvis man slår sit eget terningetal. Spilleren med den BOX QUIZ, som terningen viser, læser et spørgsmål samt svarmuligheder op fra BOX QUIZ-emnet. Hvis spilleren svarer korrekt, må han/hun rykke 1 felt frem på sin bane. Herefter er det næste spillers tur til at slå med terningen, og spillet fortsætter på denne måde, til en spiller er i mål i midten af spillepladen og dermed har vundet.

HVIS EN SPILLER SVARER FORKERT
Hvis en spiller svarer forkert på et BOX QUIZ-spørgsmål, må alle øvrige spillere rykke 1, 2 eller 3 felter frem på deres bane afhængig af, om og hvornår KLOGE ÅGE-kortet har været i spil. Spilleren, som svarede forkert, bliver stående på sin plads og turen går videre til næste spiller.

KLOGE ÅGE-kort: KLOGE ÅGE-kort kan spilles på 4 måder. Der skal højt og tydeligt siges KLOGE ÅGE, når kortet spilles. Uanset hvornår kortet spilles, skal det afleveres til den spiller, der skal til at læse et spørgsmål, efter terningen er kastet. Der kan kun være 1 KLOGE ÅGE-kort i spil pr. omgang, og det er naturligvis den, som har KLOGE ÅGET først. Hvis spilleren, hvis tur det egentlig var, svarer korrekt, har KLOGE ÅGE mistet kortet.

SPIL KLOGE ÅGE-KORTET, NÅR DET ER DIN EGEN TUR . . .

1. INDEN SPØRGSMÅLET LÆSES OP. Med KLOGE ÅGE-kortet i spil får du kun læst spørgsmålet op men IKKE svarmulighederne. Ved rigtigt svar må du flytte 3 pladser frem på din bane. Ved forkert svar må de øvrige spillere rykke 3 felter frem, mens du, som svarede forkert, må blive stående.
2. EFTER SPØRGSMÅLET ER LÆST OP, men INDEN svarmulighederne læses op. Ved rigtigt svar må du rykke 2 felter frem. Ved forkert svar må de øvrige spillere rykke 2 felter frem, mens du, som svarede forkert, må blive stående.

SPIL KLOGE ÅGE-KORTET, NÅR DET ER EN ANDEN SPILLERS TUR . . .

3.  INDEN SPØRGSMÅLET LÆSES OP. Med KLOGE ÅGE-kortet i spil får en anden spiller mulighed for at svare, hvis spilleren, hvis tur det egentligt er, svarer forkert. Hvis KLOGE ÅGE herefter svarer korrekt, må han/hun rykke 3 felter frem. Hvis KLOGE ÅGE også svarer forkert, må de øvrige spillere rykke 3 felter frem, mens spilleren, hvis tur det egentlig var samt KLOGE ÅGE, bliver stående, da de begge har svaret forkert.

4. EFTER SPØRGSMÅLET ER LÆST OP, men INDEN svarmulighederne læses
op. Med KLOGE ÅGE-kortet i spil får en anden spiller mulighed for at svare, hvis
spilleren, hvis tur det egentlig er, svarer forkert. Hvis KLOGE ÅGE herefter svarer
korrekt, må han/hun rykke 2 felter frem. Hvis KLOGE ÅGE også svarer forkert, må de øvrige spillere rykke 2 felter frem, mens spilleren, hvis tur det egentlig var samt
KLOGE ÅGE, må blive stående.

Den spiller som modtager KLOGE ÅGE-kortet, må bruge det igen. På den
måde er KLOGE ÅGE-kortene hele tiden i spil hos forskellige spillere.

BYTTE BYTTE KØBMAND-KORT
Brug dette kort, når du hellere vil have et spørgsmål fra et andet BOX QUIZ-emne, end det som terningen viser.  Kortet skal, STRAKS du har kastet terningen og
FØR oplæsningen begynder, afleveres til den spiller, hvis BOX QUIZ du egentlig skulle have et spørgsmål fra. Du må nu bytte dette ene emne ud med et andet
BOX QUIZ-emne efter eget valg. Du kan fx bytte om på de BOX QUIZ-emner,
I allerede spiller med eller bringe 1 nyt BOX QUIZ-emne i spil. HUSK at sige
BYTTE BYTTE KØBMAND højt og tydeligt, så alle spillere ved, at der byttes emner. Herefter svarer du på et spørgsmål fra det BOX QUIZ-emne, der nu har det
terningetal, du slog.

Spilleren, som får BYTTE BYTTE KØBMAND-kortet, må bruge kortet igen. På denne måde er BYTTE BYTTE KØBMAND-kortene hele tiden i spil hos forskellige spillere.

BYTTE BYTTE KØBMAND-kortet og KLOGE ÅGE-kortet må gerne bruges i samme tur. Hvis der KLOGE ÅGEs inden BYTTE BYTTE KØBMAND-kortet spilles, gælder KLOGE ÅGE-kortet stadig, nu med nyt emne.

SPILLETS AFSLUTNING
Vinderen er den spiller, som først når i mål i BOX QUIZ-feltet midt på spillepladen
med sin spillebrik.

Husk at BOX QUIZ BRÆTSPILLET løbende kan suppleres med nye BOX QUIZ-emner. Desuden får du er Box Quiz Brætspil til at printe selv, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

REGLER TIL ROOM FRA BOX QUIZ

Antal spillere: 2-4
Spilletid: 15-20 minutter
Antal kort: 48 kort, 6 værelser med 8 kort hver
Alder: 5-99 år

Spillets formål: At være den første som samler et puslespil af sit værelse.

Spillets forløb: Alle kort blandes og fordeles ligeligt mellem spillerne. Kortene er nummereret 1 til 8. Hver spiller lægger sine kort i en bunke foran sig med billedsiden nedad. Hver spiller vender nu det øverste kort i sin bunke samtidig, og den spiller, som har det højeste kort, får stikket og kan nu begynde at lægge sit puslespil til et værelse. Det er de første kort, man vinder, som afgør, hvilken farve værelse, man skal bygge. 2 spillere kan ikke vælge samme værelse. Kort, som ikke bruges til et puslespil, lægger spilleren nederst i sin kortbunke og spiller med. Hvis 2 eller flere kort har samme tal, skal spillerne vende et til kort oven på de kort, som allerede er vendt, indtil spillerne har vendt kort med forskellige tal.
Den spiller, som vender det højeste kort, vinder alle vendte kort på bordet.

Hvis en spiller mister alle sine kort stopper spillet, og man kan begynde på et nyt spil.

Vinderen er den spiller, som først får lavet sit værelse færdigt.

Tip! Der kan også spilles med, at man må lave fx 2 forskellige puslespil af værelser samtidig, så flere af de kort, man vinder, bliver brugt.

Her er vinderen den spiller, som først får lavet sine 2 puslespil færdig.

God fornøjelse med at spille spil fra Box Quiz.